Zoek
English
  Studiegidsen 2005-2006
Radboud UniversiteitStudiegidsen > Romaanse talen culturen

Schriftelijke taalvaardigheid/Schrijfvaardigheid - Frans 

Vakcode
FB2302
Studiepunten
5
Periode
Werkvormen
de wekelijkse studentactiverende colleges zijn een mengvorm van instructie en practicum. De spellingprincipes en schrijfprocédés worden onderwezen in instructievorm. De helft van de tijd werkt de student zelf of in groepsverband aan schrijftaken. Er is ruim aandacht voor correctie en bespreking van de oefeningen en opdrachten.
Leerdoelen
de student beschikt over een gedegen kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de Franse schrijfpraktijk en is in staat de aangeboden spellingregels en tekstre¬dactionele procédés in nieuwe situaties toe te passen.
Beschrijving
Studiepunten 5 (samen met Vertalen en Grammatica) de cursus beoogt lacunes en vaak terugkerende problemen in de schrijfpraktijk op te vangen en deze kritisch en inzichtelijk te remediëren.eerst worden vaak terugkerende grammaticale problemen zoals "l'accord du participe passé" en "la pronominalisation" grondig behandeld en getoetst aan de hand van allerlei oefeningen: dictees, zinsontleding, invuloefeningen, redactieoefeningen. Daarna komen het resumé, de synthese, de brief en het curriculum vitae aan bod.
Tentaminering
schriftelijke opdrachten en schriftelijk tentamen
Literatuur
reader verkrijgbaar bij docente