Zoek
English
  Studiegidsen 2011-2012
Radboud UniversiteitStudiegidsen > Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Neurodevelopment 

Vakcode
NWI-BB039C
Studiepunten
6
Periode
eerste kwartaal
Werkvormen
  • 12 uur begeleid individueel project werk
  • 40 uur computerpracticum
  • 22 uur hoorcollege
  • 30 uur onbegeleid individueel project werk
  • 12 uur practicum
  • 8 uur presentatie door studenten
  • 10 uur responsie-college
  • 75 uur zelfstudie
Vereiste voorkennis

Belangrijk: Basiskennis van de Beschrijvende Embryologie is noodzakelijk. In het begin van de cursus worden extra opdrachten/informatie/websites aangeboden om de ontbrekende kennis aan te vullen. Dit bijspijkeren moet zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

Leerdoelen

Aan de hand van de hoor- en responsiecolleges, (simulatie)practicum, literatuurstudie en andere opdrachten moet men in staat zijn om:

1) de basismechanismen te weten van de Ontwikkelingsbiologie

2) de neurale ontwikkeling te omschrijven met name van de hersenen

3) de verschillende onderzoeksmethoden en strategieën te begrijpen die gehanteerd worden door ontwikkelingsbiologen

4) kritisch een artikel te lezen, een poster te maken en een presentatie te geven

Beschrijving

De cursus Neurodevelopment behandelt de basisprincipes van neurale ontwikkeling zoals zal worden uitgelegd aan de hand van cruciale experimenten en observaties vanuit verleden en heden. De cursus is ontogenetisch georganiseerd, beginnend bij de inductie van het neuronale primordium en zal leiden naar het ontstaan van gedrag. Het dekt gaandeweg alle grote onderwerpen, inclusief de patroonvorming en groei van het zenuwstelsel, neuronale determinatie, axonale navigatie en doelbepalingen, neuron overleving en dood, synapsformatie en plasticiteit. Verder wordt het gebruik van modelorganismen, de toepassing van moleculaire en genetische benaderingen, en de introductie van nieuwe technologieën bediscussieerd.

 

Onderwerpen
Ontwikkelingsbiologie, Ontwikkeling van het Zenuwstelsel, Embryologie
Tentaminering

Schriftelijk tentamen (telt voor 60% mee) en het maken van verslagen en een poster, en het houden van een presentatie (telt voor 40% mee).

Written exam (60% of final mark) and making of reports and a poster, and giving an oral presentation (40% of final mark). 

 

Het maximaal aantal studenten dat kan deelnemen is 50-55.

Maximum number of students that can participate in the course is 50-55.

Literatuur

Verplicht:

Development of the Nervous System (with CDROM) by Thomas A. Reh & William A. Harris & Dan H. Sanes| Elsevier Science Publishing Co Inc | 2 | November 2005| English- Hardcover

ISBN13:    9780126186215

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aanrader maar niet verplicht:

Developmental Biology- Revised Edition by Scott F. Gilbert | Sinauer Associates Inc | april 2010| English- Hardcover

ISBN13:  9780878935642

 

 

 

Bijzonderheden

De cursus wordt in het Engels verzorgd.
De cursus wordt in genoemde periode verzorgd op donderdag en vrijdag.

contact:

 

Dr. Sharon M. Kolk, UD
Department of Molecular Animal Physiology 
Donders Centre for Neuroscience (DCN)
Nijmegen Centre for Molecular Life Sciences (NCMLS)
Radboud University
Geert Grooteplein Zuid 28
6525 GA Nijmegen
Email:
Tel: +31-(0)24-3610565