Research & Development: Project

Werkvormen

 • 30 uur begeleid groeps project werk
 • 14 uur computerpracticum
 • 4 uur hoorcollege
 • 110 uur onbegeleid groeps project werk
 • 10 uur presentatie door studenten

Vereiste voorkennis

Je hebt deelgenomen (of neemt deel) aan de overige cursussen van de propedeuse Informatica, met name ook aan de cursus object-oriëntatie.
 
  
 
 
 

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus kunnen de studenten:

 • voor een gegeven situatie een idee voor een geschikte applicatie bedenken.
 • de applicatie ontwerpen en het ontwerp verantwoorden.
 • de applicatie realiseren.
 • een ondersteunend gebruikersonderzoek ontwerpen, uitvoeren en rapporteren.
 • de projectresultaten schriftelijk documenteren en mondeling presenteren.
 • projectmatig werken in een team.
 • de voortgang van het project bewaken.
 • collega's adviseren en feedback geven.

Inleiding

In deze cursus voer je een ontwikkelproject uit in een team. We werken aan applicaties voor Android-smartphones of -tablets. In de eerste weken voer je een voorstudie (een practicumopdracht) uit om kennis te maken met apps en ontwikkeltools. Ook analyseer je een bestaande app door het uitvoeren van een expert review. Daarna ga je aan het werk met een groter project. Ook voer je een gebruikersonderzoek uit, waarbij je de applicatie van een andere groep onder de loep neemt. Je rapporteert over de resultaten in schriftelijke verslagen en mondelinge presentaties. 

Onderwerpen

Applicatie, ontwerp, realisatie, gebruikersonderzoek, rapportage, presentatie, projectteam.

Toetsvorm

Via beoordeling van presentaties, tussen- en eindproducten van het project.

Literatuur

De benodigde informatie wordt via Blackboard verstrekt.
 

Vakcode
NWI-IPC029
Studiepunten
6 ec
Periode
vierde kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docent

Opgenomen in

 • Bachelor Informatica