Academisch Schrijven voor Informatici

Werkvormen

  • 2 uur werkcollege
  • 68 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen

Tijdens de bijeenkomsten zullen we gepubliceerde wetenschappelijk artikelen analyseren, en zullen we de teksten bespreken die je moet schrijven voor de cursus. De besprekingen zullen in groepjes plaatsvinden. Je wordt geacht om feedback te geven op de teksten van je studiegenoten. Bij een paar opdrachten, verwerk je de gekregen feedback in een tweede versie van de tekst. 

Leerdoelen

 
Na afloop van de cursus ben je in staat om:

- de opbouw van een wetenschappelijk artikel te analyseren;

- te herkennen wanneer een wetenschappelijk artikel goed is geschreven en wanneer niet; 

- te onderbouwen waarom een wetenschappelijk artikel goed geschreven is of niet; 

- onderdelen van een wetenschappelijk artikel te schrijven die voldoet aan de eisen van jouw vakgebied;

- helder en effectief taalgebruik te toe te passen in wetenschappelijke artikelen. 

Inleiding

Een wetenschappelijke tekst moet aan andere eisen voldoen dan een populaire tekst, een column, of een beleidsnotitie. In deze cursus gaan we wetenschappelijke teksten op het gebied van de Informatica analyseren. We kijken hierbij niet zozeer naar de inhoud van de artikelen, maar naar de opbouw, de vormgeving en het taalgebruik. Voor welke doelgroep ga je schrijven en wat betekent dat voor je tekst? Wanneer gebruik je passieve vormen, wanneer mag je actieve zinnen gebruiken. Hoe geef je aan wanneer je resultaten weergeeft en op welke wijze kun je de lezer door de bespreking van die resultaten heen loodsen? Dat zijn allemaal vragen die aan de orde zullen komen. Je zult ook zelf stukken moeten schrijven. De teksten mag je in het Engels schrijven, maar als jouw beheersing van het Engels naar mening van de docent niet voldoende is, zul je de teksten in het Nederlands moeten schrijven. 

Onderwerpen

Diverse schrijfopdrachten die onderdelen vormen van een standaard wetenschappelijk artikel.

Toetsvorm

Gedurende de hele cursus werk je aan jouw eigen dossier. Voor dit dossier krijg je een cijfer A. Daarnaast krijg je een cijfer B voor de feedback die je geeft aan andere studenten (en daarmee ook voor jouw inzet voor de cursus). Beide cijfers tellen even zwaar mee: (A+B)/2=uitslag.

Literatuur

Wordt tijdens de cursus uitgereikt.

Bijzonderheden

De bijeenkomsten zijn verplicht. Als je meer dan 1 bijeenkomst mist, krijg je een vervangende opdracht ter compensatie van de gemiste besprekingen. Als je een keer door omstandigheden verhinderd bent, meldt dit dan (liefst vooraf!) aan de docent.


Vakcode
NWI-IBC035
Studiepunten
3 ec
Periode
vierde kwartaal
Collegerooster opvragen
SWS / PersoonlijkRooster

Docent

Opgenomen in

  • Bachelor Informatica