Bedrijfskunde voor informatici

Betrokken onderwijsinstituut: Informatica en Informatiekunde

Bij voorbaat goedgekeurd voor: studenten Informatica

Aantal ec: 15 ec

Korte toelichting

Voor studenten Informatica die geïnteresseerd zijn in de informatiekundige of bedrijfskundige kant van ICT is de volgende minor gedefinieerd. Het volgen van deze minor is verplicht voor studenten Informatica die na hun bachelor willen instromen in de master Information Sciences.

De minor Bedrijfskunde bevat één cursus in het voorjaar. Deze cursus zou bij voorkeur in het tweede jaar gevolgd moeten worden (dit is mogelijk door de 6 ec vrije ruimte uit het tweede jaar om te ruilen met 6 ec minorruimte in het derde jaar).

N.B. Voor de cursussen van de faculteit Managementwetenschappen kan roostercompatibiliteit helaas niet volledig gegarandeerd worden, alhoewel wij ons best doen om dit te bewerkstelligen.

Minor Bedrijfskunde voor Informatica (18 ec)

 

 

Cursuscode

 Cursusnaam 

ec 

 kwartaal

MAN-BCU007

Organisatietheorie

6  3

MAN-BCU321

Systeemtheorie

6

 1

MAN-BCU244A

      - òf -

MAN-BCU019B

Knowledge Management

evt. te vervangen of aan te vullen door:

Intervention Methodology

66

 2 1