Informatica - curriculum vanaf 2015

We beschrijven hier het curriculum dat met ingang van 2015 van kracht is.
De schema's hierna bevatten het programma-aanbod zoals dat geldt voor het studiejaar 2016-2017. Enkele cursussen in het tweede en derde jaar zijn verplaatst ten opzichte van voorgaande jaren.

1e jaar (Propedeuse)

1e kwartaal        

2e kwartaal

 3e kwartaal     

4e kwartaal      

NWI-IPC018
Wat is Informatica?
(2 ec)

NWI-IPC002
Talen en Automaten
(3 ec)
NWI-IPC017
Matrixrekenen
(3 ec)
 
NWI-IPC020
Wiskundige Structuren
(3 ec)
  NWI-IPC024
Databases
(3 ec)
NWI-IPC029
R&D: Project
(6 ec)
NWI-IPC021
Security
(6 ec)

NWI-IPC025
Hacking in C
(3 ec)

NWI-IPC026
Web Security
(3 ec)
SOW-BKI121
Introductie Artificiele Intelligentie
(4 ec)
NWI-IPI004
Beweren en Bewijzen
(6 ec)
NWI-IPC014
Imperatief programmeren 1
(3 ec)
NWI-IPC015
Imperatief Programmeren 2
(3 ec)
NWI-IPI005
Object Oriëntatie
(6ec)
NWI-IPC019
Modelleren
(3ec)
NWI-IPC006
Processoren
(3 ec)
 

Totaal 16 ec

Totaal 14 ec

Totaal 15 ec

Totaal 15 ec

Postpropedeuse

Vanaf het tweede jaar is er sprake van keuze tussen de tracks Cyber Security (blauw gemarkeerde velden) en Computing (oranje gemarkeerde velden).
Cursussen in witte velden behoren tot de basis, en zijn verplicht voor alle studenten.

Programma 2e Jaar   

1e kwartaal 

 2e kwartaal

 3e kwartaal

4e kwartaal 

NWI-IBC016
Combinatoriek
(3 ec)
NWI-IBC003
Berekenbaarheid
(3 ec)

NWI-IBC017
Calculus en Kansrekenen
(3 ec)

NWI-IBC028 Complexiteit
(3 ec)
 NWI-IBC019
Operating Systems
(3 ec)
NWI-IBC020
Informatiesystemen
(3 ec)

 NWI-IBC026
Semantiek en Correctheid
(3 ec)

NWI-IBC035
Academisch Schrijven
voor Informatici
(3 ec)  

NWI-IBC027
Algoritmen en Datastructuren
(6 ec)

  NWI-IBC021
Netwerken en Gedistribueerde Systemen
(6 ec)

  NWI-IPC023
Requirements Engineering
(3 ec)

NWI-IBC029
Functioneel
programmeren 1
(3 ec)
 NWI-IBC031
New Devices Lab
(3 ec)
 NWI-IBC025
Berekeningsmodellen
(3 ec)
  NWI-IBI008
Data Mining
(6 ec)
 NWI-IBC030
Functioneel Programmeren 2
(3 ec) 
NWI-IBC024
Software Verificatie
(3 ec)
 Vrije keuze
(3 ec)

 NWI-IBC034
Operating Systems Security
(3 ec)

 Vrije keuze
(3 ec)
NWI-IBC022
Network Security
(3 ec)
    NWI-IBC023
Introduction to Cryptography
(6 ec)

Totaal  15 ec

Totaal 15 ec 

 Totaal  15 ec

 Totaal  15 ec


Programma 3e jaar

1e kwartaal

 2e kwartaal

 3e kwartaal

 4kwartaal

NWI-IBI007
Onderzoeksmethoden
(3 ec)

NWI-I00036
ICT en Samenleving

(3 ec)

NWI-IBI010
Reflectie en Beroepsorientatie
*
(3 ec)

 Minorruimte**
(15 ec)
NWI-IBI001
Software Engineering
(6 ec)
Vrije keuze
(12 ec)

NWI-IBC036
Big data

(6 ec)

 NWI-IBC037
Law for Computer Science

(3 ec)

 NWI-IBC038
Privacy and identity

(3 ec)
NWI-IBC039
Organizing Cyber Security

(6 ec)

Vrije keuze
(6 ec)

 Bachelorscriptie (12 ec)
 

Totaal  15 ec

Totaal 15 ec

Totaal 15 ec  

Totaal 15 ec

*    Reflectie en beroepsorientatie: portfolio, wordt na 3 jaar afgetekend.
**  Zie ook de Minorgids voor suggesties

Keuzeruimte

De keuzeruimte wordt ingevuld met een samenhangende reeks van Bèta-cursussen. Het gekozen pakket dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de examencommissie.